Lahat ng pampubliko at pribadong sementeryo ay isasara mula 29 Oktubre hanggang 4 Nobyembre.

Last Updated on October 30, 2020 04:20 PM

As per Safe City Task Force Advisory No. 26, ang lahat ng pampubliko at pribadong sementeryo ay isasara mula 29 Oktubre hanggang 4 Nobyembre.

Ang tanging pinahihintulutan ay burol, libing, at cremation services.

Maaari muling dumalaw sa mga sementeryo simula 5 Nobyembre, 6:00AM to 6:00PM.

#SafeCity
#ilovetaguig